Algemene Voorwaarden

Uw privacy

Wanneer u uw gegevens invult in een vragenformulier van Parkengo kunnen die door Parkengo worden gebruikt voor het doel dat Parkengo nastreeft namelijk: het in stand houden van de website van Parkengo, het voorbereiden en tot stand brengen van contacten tussen aanbieders en afnemers van stallingruimte in Europa, het eventueel sluiten en uitvoeren van publicitaire overeenkomsten met gebruikers, het uitvoeren van relatiebeheer en marketing zoals het (op uw verzoek) toezenden van reclame en nieuwsbrieven. Door het vragenformulier in te vullen en in te zenden verklaart u zich akkoord met het gebruik van uw gegevens conform het hierboven omschreven doel van Parkengo. Als aanbieder van stallingruimte verklaart u zich ermee akkoord dat de door u ingevulde informatie op de website van Parkengo wordt gepubliceerd. De door u verstrekte persoonlijke gegevens kunt u op ieder gewenst moment zelf verwijderen.

De gegevens die door Parkengo worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt, behoudens uw toestemming, wanneer de wet dat voorschrijft, of krachtens een gerechtelijke bevel.

Parkengo maakt gebruik van “cookies” om de website gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer. Bij een volgend bezoek aan Parkengo herkent uw computer u als gebruiker en wordt met behulp van deze “cookies”, eerder ingevulde gegevens weer opgeroepen. U kunt het gebruik van “cookies” via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Disclaimer

Parkengo is een advertentieplatform. De informatie over – aanbieders en zoekers van – stallingruimte op Parkengo wordt ingevoerd door de aanbieders en zoekers. De advertenties kunnen onjuistheden en/of typefouten bevatten Parkengo kan niet instaan voor de juistheid volledigheid of actualiteit van de gepubliceerde informatie. Parkengo heeft deze informatie niet nader beoordeeld op inhoud juistheid, volledigheid of actualiteit en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of kosten veroorzaakt door de inhoud van de advertenties of hyperlinks waarnaar door de gebruikers wordt verwezen.. In geen enkel geval is Parkengo als aanbieder of zoeker van stallingruimte aan te merken.. Klachten of reclames betreffende huur van stallingruimte dienen uitsluitend te worden gericht aan de aanbieder of zoeker van de stallingruimte.

Parkengo garandeert niet dat aan haar gestuurde of door haar verstuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen of ontvangen cq. worden verwerkt. Parkengo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van het niet of te laat ontvangen ervan.

Parkengo behoudt zich het recht voor om zonder nadere aankondiging de inhoud van de website op enig onderdeel te wijzigen of te verwijderen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere aldus doorgevoerde wijziging zonder aanspraak te kunnen maken op schade of restitutie van advertentiegelden.

Parkengo streeft naar een goede toegankelijkheid van de website. Parkengo garandeert echter niet dat de site foutloos of ononderbroken functioneert danwel toegankelijk is. Parkengo sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van toegang en gebruik van de website. Adverteerder stemt er mee in dat betaalde advertentiegelden niet worden gerestitueerd.

Parkengo is exclusief rechthebbende van alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en merkrechten op alle teksten, logo’s, illustraties en foto’s, of is hiertoe gerechtigd tot gebruik door derde-rechthebbenden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Parkengo worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik. Parkengo verbiedt uitdrukkelijk het downloaden, reproduceren of gebruiken van de gegevens van de aanbieders anders dan voor het huren van stalling. Misbruikers worden in rechte aangesproken.