Ligplaatsen jachthavens belast tegen hoog BTW-tarief

ligplaatsen voor boten btw-tarief sportbeoefening

 

In juni van dit jaar heeft een watersportvereniging met een eigen jachthaven een rechtszaak tegen de Nederlandse staat (Belastingdienst) verloren. De vereniging vond dat het huren van een ligplaats voor een zeilboot of een motorboot onderdeel zou zijn van ‘sportbeoefening’, wat dus belast zou moeten worden met het bij deze activiteiten geldende BTW-tarief van 6%.

De Hoge Raad was het daar niet mee eens. Die vond dat het verhuren van een ligplaats niet gelijk gesteld kan worden met ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’, zoals de officiële beschrijving van de met 6% belaste activiteit is. Het gebruik van accommodaties voor het passieve verblijf van attributen waarmee de sport wordt bedreven valt daar niet onder, volgens de raad. Dus het verhuur van stallingen, bergplaatsen, ligplaatsen of opslagruimten voor sportattributen wordt gewoon met 21% BTW belast.

Ditzelfde geldt overigens voor de aanvullende gerelateerde diensten die de jachthaven verleent. Deze aanvullende diensten worden gezien als één geheel met de ligplaatsen en het geheel kan dus niet worden aangemerkt als ‘het geven van gelegenheid tot sportbeoefening’.

Dit was de uitspraak, dus daar moeten we het mee doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *